Bytový dom – Devínske lúky

Bytový dom Bystrická ul., Bratislava - Devínska Nová Ves pozostáva z 32 bytových jednotiek, Dom má 4. nadzemné podlažia.

Investor: KOBAX reality, Palisády 1, 811 01 Bratislava

Projektový manažér : BM Building s.r.o , Podhorská 9, Pezinok, www.bmbuilding.sk

Projektant: Ing. arch. Milan Kiaček , Lazaretská 2, 811 08 Bratislava

Zhotoviteľ: Colorstav - Team, s.r.o., 930 40 Štvrtok na Ostrove

Termín výstavby: 12/2016 - 02 / 2018

01
01 09
01 09